បំបែកសំបុក​គ្រឿងញៀន ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស​ប្រុស​ស្រី ១៩​នាក់ ក្នុង​បន្ទប់​ផ្ទះសំណាក់​សុភមង្គល​ – CEN