បង្ក្រាប​ក្រុមហ៊ុន​ចែកចាយ​ឱសថ​ឈ្មោះ រស្មី សួគ៌ រកឃើញ​ឱសថ​ក្លែងក្លាយ និង​កែ​សុពលភាព​ជាង ​៣០ ​មុខ​ – CEN