កូរ៉េខាងជើង​យល់ព្រម​ឱ្យ​ICAO ត្រួតពិនិត្យ​សុវត្ថិភាព​ហោះហើរ​នៅក្រោយ​បណ្ដា​ការសាកល្បង​កាំជ្រួច​ – CEN