ហ្វីលីពីន​ថ្លឹងថ្លែង​ទិញ​នាវា​ប្រយុទ្ធ​របស់​រុស្ស៊ី​ – CEN