មើល​ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី​អញ្ជើញ​ទៅ​ស៊ីការ​ក្នុង​មង្គលការ​ប្រមុខ​ការទូត​អូទ្រីស​ – CEN