យក​អណ្តាត​លិទ្ធ​ទឹកកក​ក្នុង​ទូរ មួយសន្ទុះ​ក្រោយមក ស្រែក​ឲ្យគេ​ជួយ​ដោយ​សារ​… (វីដេអូ) – CEN