គ្រូ​ម្នាក់ ពិន័យ​សិស្ស​ដែល​មក​យឺត​រាល់ថ្ងៃ តែ​ពេល​ដឹង​រឿង​ពិត ទើប​មាន​ការសោកស្តាយ​ (វីដេអូ) – CEN