អនុ​ប្រធានាធិបតី​ស៊ីម​បា​វ៉េ ត្រឡប់​ចូល​ស្រុក​វិញ​ដើម្បី​ដឹកនាំ​ប្រទេស ក្រោយពេល​ប្រធានាធិបតី មូ​ហ្គា​បេ​ចុះ​ចេញពី​តំណែង​ – CEN