​រដ្ឋបាល​ក្រុង​ព្រះសីហនុ ចាត់វិធានការ​ក្តៅ ទៅ​លើ​ម្ចាស់​ហាង និង​តូប​លក់ដូរ ដែល​យក​ចំណី​ផ្លូវ​សាធារណៈ​បើក​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ – CEN