​ញាក់សាច់​នឹង “​ផ្នូរ​” តម្កល់​អដ្ឋិធាតុ​មនុស្ស​…៦​លាន​នាក់​នៅ​ប៉ារីស​! – CEN