ប្រធានាធិបតី​រុស្ស៊ី Putin ចង់​ទាញ​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អាមេរិក​ឱ្យ​ចាក​ផុតពី​វិបត្តិ​ – CEN