ទឹក​បាន​ចាប់ផ្តើម​ហូរហៀរ​ចេញ​តាម​ប្រព័ន្ធ​លូ លិច​ចូល​តំបន់​ផ្សារ​ក្រុង​ក្រចេះ​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ​ – CEN