អង់គ្លេស​បើក​ការស៊ើបអង្កេត​ករណី​«​ចោរ​សមុទ្រ​ចិន​»​ដែល​លួច​ស្ទូច​ខ្មោច​នាវា​ប្រយុទ្ធ​របស់​អង់គ្លេស​ទៅ​លក់​ជា​ដែក​អេតចាយ​ – CEN