​ដំណើរការ​សំណេរ​ថ្ងៃទី​១ នៃ​ការប្រឡង​បាក់​ឌុប បាន​ប្រព្រឹត្តទៅ​ដោយ​រលូន​ល្អ ខណៈ​បេក្ខជន​អវត្តមាន​ចំនួន​១.៧៥២​នាក់​ – CEN