បុរស​ម្នាក់ ត​ម៉ូទ័រ​បូមទឹក ត្រូវ​ខ្សែភ្លើង​ឆក់​ស្លាប់​ – CEN