ប័ណ្ណ​សម្គាល់​សិទ្ធិ​កាន់កាប់​ប្រើប្រាស់​ដីធ្លី នៅក្នុង​តំបន់​ដែនជម្រកសត្វព្រៃ​ពាម​ក្រ​សោម ដែល​ខុសច្បាប់ ត្រូវ​យក​ទៅ​កម្ទេចចោល​ – CEN