សម័យ​ឥឡូវ ឃើញ​ត្រី​ចិញ្ជឹម​ស្អាតៗ កុំ​គិត​ថា​ធម្មជាតិ​ឲ្យសោះ តែ​វា​ជាការ​លាប​ពណ៌​បន្ថែម​នោះទេ (​មាន​វីដេអូ​) – CEN