ប្រពន្ធ និង​កូនធម៌ ដែល​រួមគំនិត​សម្លាប់​ប្តី ត្រូវ​តុលាការ ចេញ​ដីកា​ដាក់គុក​មួយជីវិត​ – CEN