ក្រោយ​ការបោះឆ្នោត សម្តេច​តេជោ ជួប​ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ​មកពី​គណបក្សនយោបាយ​ចំនួន​១៦ – CEN