សម្តេច​តេជោ ពន្យល់​ពី​ហេតុផល​នៃ​ការបង្កើត ឧត្តម​ក្រុមប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​ – CEN