អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ រួម​ជាមួយ​មន្ត្រី​រាជកា​រ​ក្រោម​ឱវាទ រួម​គ្នា​បំផុស​ចលនា​សំអាត​បរិស្ថាន​ – CEN