ឲ្យ​កូនស្រី​កាន់ចង្កូត​ឡាន រួច​ថត​បង្ហោះ​លេង ស្មាន​មិន​ដល់​ថា វា​បាន​នាំ​ប្តី​ប្រពន្ធ ២​រូប “​ឡប់ៗ​”​នេះ ចូល​…​ប៉ុស្តិ៍​ប៉ូលិស​ (វីដេអូ) – CEN