​គ្រាន់តែ​ផលិត “​កន្ទប​ឲ្យ​មាន់​” រកបាន​… រាប់​ម៉ឺន​ដុល្លារ​! – CEN