ឥណ្ឌូណេស៊ី​កម្ទេច​នាវា​នេសាទ​ជាង​១០០​គ្រឿ​របស់​បរទេស ដែល​ចូល​នេសាទ​ខុសច្បាប់​ក្នុង​ដែនទឹក​ប្រទេស​នេះ​ – CEN