គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២១ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​២​នាក់ របួស​១៣​នាក់​ – CEN