ដំណឹង​ថ្មីៗ ប្រជុំជន​មួយ នៅ​ស្វីស​ត្រៀម​ផ្តល់ ៤​ម៉ឺន​ដុល្លារ សម្រាប់​គ្រួសារ​ថ្មី ដែល​មក​រស់នៅ​ទី​នេះ​ – CEN