តុលាការ​កំពូល បន្ត​ជំនុំជម្រះ លើ​បណ្តឹងសុំ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ របស់លោក កឹម សុខា​ – CEN