​បវរកញ្ញា​ហុងកុង​នេះ​រង​ព្យុះ​រិះគន់ បន្ទាប់​ធ្វើ​រឿង​ដ៏​ប្រឈម​គ្រោះថ្នាក់​ជាមួយ​ល្បែង​ពេញនិយម​ថ្មី ‘Kiki Challenge’ (​វីដេអូ​) – CEN