អតីត​មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​សុំ​មក​រួមរស់​ជាមួយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN