ស្គាល់​អត្តសញ្ញាណ​ហើយ សាកសព​អណ្តែត​ទឹកទន្លេ​វ៉ៃ​គោ គឺ​ពិតជា​តៃកុង​ឡាន​កុងតឺន័រ​ដែល​បើក​ធ្លាក់​ទឹកទន្លេ​វ៉ៃគោ – CEN