ពលរដ្ឋ Venezuela ភ័យ​ស្លន់ស្លោ​នាំគ្នា​ចេញ​ឈរ​តា​មដង​វិថី ព្រោះ​គ្រោះ​រញ្ជួយ​ដី​មាន​ម្រិ​ត​៧,៣​រង្វាស់​រិ​ច្ឆ​ទ័​រ​ – CEN