​ហេតុតែ​ចង់បាន​រូបរាង​តូច​ស្វែ​ល នារី​អាយុ​២១​ឆ្នាំ​បង្អត់អាហារ​ខ្លួនឯង​៣​ឆ្នាំ លទ្ធផល​សល់​តែ ២៥ គ​.​ក្រ និង​ប្រឈម​ស្លាប់​ពីរ​បួស​ខួរក្បាល​ធ្ងន់ធ្ងរ​ – CEN