បង្កើត​ក្រុមការងារ​ចុះ​សហការ​ជាមួយ​រដ្ឋបាល​ឃុំ​អណ្ដូង​ត្របែក ​ជំរុញ​ធ្វើ​កិច្ចសន្យា​ជូន​គ្រួសារ​យោធិន និង​នគរបាល ចំនួន ២០០​គ្រួសារ – CEN