រកឃើញ​ឃ្លាំង​ទ្រព្យ​ផ្ទុក​កាក់​មាស​«​ដ៏​មានតម្លៃ​»​នៅ​ឆ្នេរសមុទ្រ​ខ្មៅ​ – CEN