​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​សម្រាប់​ថ្ងៃទី​២២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៨ ស្លាប់​៥​នាក់ របួស​៤​នាក់​ – CEN