​ជំរុញឱ្យមាន​ការបង្កើត​បរិមាណ ជំនាញ​មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍ ឱ្យបាន​ច្រើន​បន្ថែមទៀត ខណៈ​កម្ពុជា​មាន​អ្នកបម្រើ​ការងារ ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ដោយផ្ទាល់ ប្រមាណ​៦២​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN