មក​មើល​បុរស ២​នាក់​នេះ ផលិត​ក្រដាស​សរសេរ ដោយ​ប្រើ​ដៃ​សុទ្ធសាធ​ (វីដេអូ) – CEN