រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បំផុស​អោយ​មន្ត្រីរាជការ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ រួម​គ្នា​សំអាត​អនាម័យ​បរិស្ថាន​អោយបាន​ជា​ប្រចាំ​ – CEN