​លោក លី សាម៉េត មិន​ចូល​ខ្លួន​មក​បំភ្លឺ​ក្នុង​តុលាការ តាម​ដីកា ក្នុង​រឿង​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​ខេត្ត​កណ្តាល​ – CEN