​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ចុះហត្ថលេខា​លើ​អនុស្សរណៈ​នៃ​ការយោគយល់​គ្នា ជាមួយ​ធនាគារ​អេស៊ីលីដា សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​បង់​កម្រៃ​សេវា ដឹកជញ្ជូន​សាធារណៈ​រថយន្តក្រុង និង​កាណូត​ – CEN