ក្រុមហ៊ុន រិទ្ធិ​មុន្នី គេចវេះ​មិន​ចូលខ្លួន​ដោះស្រាយ ករណី​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ស្លាប់​ម្នាក់​ – CEN