កសិករ​វៀតណាម ផ្សាំ​បង្កើតបាន​ខ្នុរ​ល្មៀត​ដែល​សាច់​ខ្នុរ​១​ក្លែប មាន​ទម្ងន់​ដល់​ទៅ​…​ជាង ២០០​ក្រាម​ – CEN