បុរស​ចិន​ម្នាក់​សុខចិត្ត​កាត់​ដៃ​ខ្លួនឯង ដើម្បី​គេចវេះ​ពី​ការទិញ​រថយន្ដ​កាដូ​ឱ្យ​គូស្នេហ៍​ – CEN