ប្រមុខការទូតអាមេរិកត្រៀមទៅកាន់កូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្ដែមិនជួប Kim Jong-un ទេ – CEN