ភ្ញៀវទេសចរ​រិះគន់ថា តាម​ផ្លូវ​សាធារណៈ​ភាគច្រើន នា​ទីប្រជុំជន​ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ មាន​ក្លិនស្អុយ​អសោច​.. – CEN