ជំរុញឲ្យស្នងការនគរបាលខេត្តកែប​ ដែលតែងតាំងថ្មី បន្ដរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុង បម្រើពលរដ្ឋ មិនត្រូវប្រកាន់បក្ខពួក – CEN