ផែនដី វិល​យឺត​ជាង​មុន បណ្តាល​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ ១​ពាន់​លាន​នាក់ អាច​ជួប​គ្រោះថ្នាក់​នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ – CEN