កាំកុងត្រូល ចុះ​ពិនិត្យ​តាម​ផ្សារ ដកហូត ទំនិញ​ខូច​គុណភាព និង​យក​ទៅ​ដុត​កម្ទេច​ចោល​ – CEN