ម៉ាឡេស៊ី​បង្កើត​កងកម្លាំង​ពិសេស ដើម្បី​ស្វែងរក​បរិក្ខារ​វិទ្យុសកម្ម​ត្រូវ​លួច​បាត់​ – CEN