​ឃាតកម្ម កាត់​ក្បាល​មនុស្ស​ម្នាក់ សមត្ថកិច្ច​ជំនាញ សន្និដ្ឋាន ជា​ករណី​ទំនាស់​ពាក្យសម្ដី និង​បានកំណត់​មុខសញ្ញា​ជនសង្ស័យ​៣​នាក់​ – CEN